Reakcje, które mogą wystąpić po wykonaniu terapii. Mogą występować różne reakcje pozabiegowe, które mogą utrzymywać się przez 48-72 godzin. Najczęstsze reakcje na przeprowadzone leczenie to odruchowe procesy zainicjowane zabiegiem terapii manualnej.
Należy pamiętać, że są one bardzo różne i zależne indywidualnie od każdego człowieka.

Mogą to być:

• znaczna poprawa już w trakcie pierwszego zabiegu i stopniowe ustępowanie resztek bólu,
• pierwsze godziny po zabiegu – najczęściej do zaśnięcia- wyraźna poprawa. Po przebudzeniu częściowe pogorszenie tzn. nie na 100% początkowych dolegliwości. W następnych godzinach stopniowe polepszenie się stanu,
• tuż po zabiegu poprawa, następnego dnia poczucie rozbicia oraz liczne dolegliwości
o zmieniającym się charakterze. Właściwa poprawa po 2-3 dobach od zabiegu,
• słaby efekt tuz po zabiegu, ale stopniowe ustępowanie dolegliwości w ciągu następnych kilku dni,
• po kilkugodzinnej, czasem kilkudniowej, spektakularnej poprawie pełny nawrót dolegliwości – jest to sytuacja niezbędna do ponownej wizyty,
• w rzadkich przypadkach może dojść do pogorszenia stanu pacjenta do stopnia gorszego
niż był przed zabiegiem – zalecany jest kontakt z terapeutą!!! Sytuacja pogorszenia
nie jest spowodowana prawdziwym uszkodzeniem pacjenta , lecz ROZSTROJENIEM
się któregoś z układów regulacyjnych. W przypadkach takich wystarczy przeważnie uspokoić dany układ regulacyjny. W stanie kryzysu terapeuta może uchwycić mechanizm zaburzenia i co za tym idzie ustalić właściwą strategię leczenia.

Jeżeli do 3 terapii nie nastąpi ustąpienie dolegliwości najczęściej wymagany jest kolejny zabieg,
o innym charakterze niż pierwszy.